Davolash - mineral suv tarkibi

Ko'rsatgichlar nomi Me'yor Fakt
O,z DSt 540:2010 bo'yicha
O'lchami mg/dm, ko'p bo'lmagan № 1
1 Temir mg/dm3 10,0 <0,05
2 Mis mg/dm3 1,0 0,016
3 Yod mg/dm3 5,0 <0,05
4 Stronsiy mg/dm3 25,0 11,09
5 Ftor mg/dm3 15,0;10,0;1,5 1,24
6 Brom mg/dm3 25,0 <0,05
7 Gidrokorbanat-ioni mg/dm3 98
8 Sulfat-ioni mg/dm3 827
9 Kalsiy-ioni mg/dm3 96
10 Magniy-ioni mg/dm3 45
11 Natriy-ioni + Kaliy-ioni mg/dm3 744+5
12 Xlorid - ioni mg/dm3 780
13 Minerallashganligi mg/dm3 2,60
14 pH mg/dm 7,70
15 Qattiqligi Mg-e/dm3 8,50
16 Selen mg/dm3 0,05 0,003
17 Kumush mg/dm3 0,2 <0,1