Dorivor ichimlik suvining tarkibi

KO'RSATGICHLAR NOMLANISHI O'z DSt 540:2010 bo'yicha
O'lchami mg/dm, ko'pi bilan
ANIONLAR
1. Gidrokarbanatlar mg/dm3 90 - 130
2. Sulfatlar mg/dm3 800 - 900
3. Xloridlar mg/dm3 700 - 900
KATIONLAR
4. Kalsiy mg/dm3 90 - 100
5. Magniy mg/dm3 40 - 55
6. Natriy + Kaliy mg/dm3 700 - 800
7. Mineralligi gr/dm3 2,2 - 2,8
8. pH (vodorod ko'rsatgichi) 6,0 - 9,0
9. Yod (o'ziga xos komponent) mg/dm3 0,1 - 1,0
10. Selen mg/dm3 <0,05
11. Mis mg/dm3 <1
12. Rux mg/dm3 <5
13. Temir mg/dm3 <0,3
14. Kumush mg/dm3 <0,2